Jako Fundacja "VIRIDI" realizujemy zadania statutowe obejmujące m.in. działania badawcze, upowszechnieniowe ...
Strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do potrzeb Fundacji oraz odwiedzających

1. Domański P.J., Pelc M., 2005. Pro-ecological function of Trifolium repens L. cultivars; European Grassland Federation, 13th International Occasional Symposium “Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity”, Tartu, Estonia, s. 1-4.

2. Domański P.J., Pelc M., 2006. Trawy darniowe : kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica trwała, serie 2002, 2003.          Syntezy Wyników Doświadczeń Odmianowych, Słupia Wielka Z. 1206, s.s. 29.

3. Domański P.J., Pelc M., 2007. Trawy darniowe : kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica trwała, serie 2003.                    Syntezy Wyników Doświadczeń Odmianowych, Słupia Wielka Z. 1207, s.s. 26

4. Domański P.J., Pelc M., 2009. Reakcja odmian kostrzewy czerwonej na temperatury powietrza i gleby oraz opady atmosferyczne w sezonie wegetacji. Wiadomości Odmianoznawcze; zeszyt 84; s.3-43.

5. Pelc M., 4/2013. Plonowanie kostrzewy łąkowej a warunki meteorologiczne. Pomorskie Wieści Rolnicze; s. 27-28.

6. Pelc M., 5/2013. Plonowanie odmian życicy trwałej. Pomorskie Wieści Rolnicze; s.19- 20.

7. Pelc M., 6/2013. Czynniki meteorologiczne a plonowanie odmian życicy trwałej. Pomorskie Wieści Rolnicze; s.23- 24.

8. Pelc M., Redagował RW, 2/2014. Kolekcja mieszanek traw gazonowych. Agrotechnika; s. 4.