Jako Fundacja "VIRIDI" realizujemy zadania statutowe obejmujące m.in. działania badawcze, upowszechnieniowe ...
Strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do potrzeb Fundacji oraz odwiedzających

Kontakt /Contact

dr inż. Marcin Pelc
e-mail: grass4us.bd@gmail.com
tel. 609-881-583

Kontakt