Jako Fundacja "VIRIDI" realizujemy zadania statutowe obejmujące m.in. działania badawcze, upowszechnieniowe ...
Strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do potrzeb Fundacji oraz odwiedzających

Fundacja Ochrony Zasobów Środowiska VIRIDI otrzymała dofinansowania na organizację IV Konferencji "Dni Trawnika i Ekologii Terenów Zieleni" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany: 7600 PLN, kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 7000 PLN. 

Projekt jest kontynuacją konferencji „Dni Trawnika i Traw” realizowanej w 2015, 2016 oraz 2017 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie. 

Z dotychczas uzyskanych wyników badań nad mieszankami trawnikowymi w latach 2014, 2015 rośliny przyrastały średnio na dobę w roku siewu od 0,16 do 0,46 cm/dobę, zaś w roku następnym od 0,31 do 0,46 cm/ dobę. Wysiewając mieszanki o wolniejszym tempie odrastania możliwe jest zatem ograniczenie o połowę ilości zbieranej masy zielonej. Wysiew mieszanek wolno odrastających redukuje liczbę wykonywanych zabiegów koszenia tej samej powierzchni, obniża obciążenie maszyn koszących a poprzez to zmniejsza zużycie paliw, emisję spalin. Pozyskanie szczegółowych danych wymaga kontynuowania badań skupiających się na porównywaniu dostępnych na rynku odmian, mieszanek trawnikowych, roślin zadarniających wolno odrastających ograniczających częstość koszenia, ilość zbieranej zielonej masy, zużycie paliw i emisję spalin.

Polowa ocena wartości użytkowej obiektów, odmian, mieszanek trawnikowych (gazonowych)

Poletkowa ocena, obserwacje, pomiary:

1. fazy rozwoju

2. wysokość odrastania roślin odmian, mieszanki

3. zadarnianie

4. aspekt estetyczny wiosną, latem, jesienią 

5. barwa mieszanki

6. wyrównanie delikatności blaszki liściowej

7. przezimowanie

8. zazielenienie w okresie: jesień- zima- wiosna (wczesność ruszenia wegetacji)

9. reakcja na niekorzystne warunki atmosferyczne

10. fenotypowa ocena porażenia przez choroby

11. inne (wpływ zabiegów ochrony roślin, nawożenia, przygotowanie podłoża, pielęgnacja...)

Obliczenia:

1. średnie tempo odrastania, rozkład tempa odrastania w sezonie

2. wykresy ocen i obserwacji

3. analiza statystyczna tempa odrastania

4. interpretacja ocen, obserwacji i pomiarów

Uwagi:

1. mieszanki trawnikowe mogą być oceniane w typie użytkowym:

- ozdobne średnio intensywnie użytkowane na gleby średnio zwięzłe, nasłonecznione

- ozdobne średnio intensywnie użytkowane na gleby lekkie suche, nasłonecznione

- ekstensywne, parkowe, autostrady na gleby średnio zwięzłe

- ekstensywne, parkowe, autostrady na gleby lekkie

2. wymiar poletek:

- 1 m x 1 m, lub 1 m x 2 m

3. Wyniki przekazywane są i stają się własnością zleceniodawcy po dopełnieniu wszelkich formalności i uzyskaniu zgody Marcina Pelc na ich przetwarzanie.