Jako Fundacja "VIRIDI" realizujemy zadania statutowe obejmujące m.in. działania badawcze, upowszechnieniowe ...
Strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do potrzeb Fundacji oraz odwiedzających

Odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

Zapraszamy na: IV Konferencję "Dni Trawnika i Ekologii Terenów Zieleni" dnia 27.09.2018 r. od godziny 10.00 do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie

 

L.p.

Wykładowcy

Tytuł referatu

1.

dr Teresa Nowak

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Przeprowadzenie wykładu „Dobór roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych”

2.

dr inż. Włodzimierz Majtkowski

Kierownik Ogrodu Botanicznego KCRZG

w Bydgoszczy

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Przeprowadzenie wykładu „Rośliny energetyczne jako element rekultywacji terenów zdegradowanych”

3.

dr inż. Marcin Pelc

Fundacja Ochrony Zasobów Środowiska VIRIDI

Przeprowadzenie wykładu „Powolne tempo odrastania, wartość użytkowa i estetyczna podstawą ekologii terenów zieleni”

4.

dr inż. Marcin Pelc

Fundacja Ochrony Zasobów Środowiska VIRIDI

Prezentacja poletek badawczych mieszanek trawnikowych wraz z omówieniem wartości użytkowej istotnej dla optymalnego gospodarowania na terenach zieleni

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji, promowania zadań realizowanych przez Państwa firmy.

Kontakt:

Marcin Pelc

telefon: 609-881-583

 Nowa kolekcja badawcza odmian i mieszanek trawnikowych na lata 2017-2019 !!! - składy poniżej

"Kolekcja mieszanek trawnikowych 2017-2019"- nowe odmiany, składy

  Termin siewu: 23.09.2017 roku, pierwsze wschody: 03.10.2017 roku:

  1 Prestiż

  2 Resiembra

  3 Repoblador

  4 Sombra

  5 Sport

  6 Ornamental

  7 Lolium perenne odm.  Ringles

  8 Festuca rubra rubra odm.  Rufi

  9 Dichondra repens odm. Comun

  10 Agrostis stolonifera odm.  Tee-One

  11 Cynodon dactylon odm.  Gobi

  12 Poa pratensis odm.  Prafin

  Wiosną 2018 roku planowany jest zasiew mieszanek:

  Łąka kwietna 1

  Łąka kwietna 2

  Łąka kwietna 3

  O nas / About us

 

    Główną ideą powołania Fundacji Ochrony Zasobów Środowiska "VIRIDI" jest:  

 wspieranie wszelkich działań na rzecz właściwego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony   środowiska   naturalnego; podejmowanie działalności badawczej, edukacyjnej, upowszechnieniowej   wspierającej procesy   poprawy warunków bytowania społeczeństwa oraz fauny i flory

 

poprzez

  • działalność badawczą, edukacyjną i upowszechnieniową
  • współpracę z ośrodkami naukowymi, badawczymi, przemysłem
  • rekultywację, rewitalizację obszarów w tym zdegradowanych
  • działania w obszarze źródeł energii w tym alternatywnych
  • zdobywanie, upowszechnianie obszarów wiedzy poprawiających świadomość ekologiczną
  • organizowanie działalności sportowej dla szerokich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem              funkcji zdrowotnych i wychowawczych
  • fundowanie stypendiów
  • rozwój partnerstwa lokalnego i regionalnego

 

                            Zapraszamy do partnerstwa i wsparcie

    "Darowizna na cele statutowe Fundacji Ochrony Zasobów Środowiska V I R I D I"

                       Bank Pekao: 9312 4054 0011 1100 1073 9862 37

 

                       Kontakt:

               Prezes Fundacji VIRIDI

                  dr inż. Marcin Pelc

               e-mail: fundacja.viridi@gmail.com
                           tel. 609-881-583

 

                                  Siedziba:

                  ul. Starogardzka  63

                              83-200 Rywałd

                          KRS: 0000673796

RODO

Uprzejmie informuję, iż Fundacja Ochrony Zasobów Środowiska „VIRIDI”, adres siedziby: ulica: Starogardzka 63,  83-200 Rywałd, Krajowy Rejestr Sądowy: 0000673796 (dalej: „Fundacja VIRIDI” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).