Jako Fundacja "VIRIDI" realizujemy zadania statutowe obejmujące m.in. działania badawcze, upowszechnieniowe ...
Strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do potrzeb Fundacji oraz odwiedzających

Mieszanki gazonowe wysiane w typie użytkowym "Ozdobny gleby lekkie".

The lawns mixes sown in the type of use "Ornamental, the light soils".

 Typ ozdobny, gleby lekkie / The usable type Ornamental, the light soils       (14 mieszanek / 14 lawns mixes)

Rok siewu 2014, Polska, północna część, miejscowość Tczew, gleby lekkie,  nasłonecznione, suche, umiarkowanie nawożone. Fazy rozwojowe od siewu do pełni wschodów.

Sowing year 2014, Poland, the northern part, place- Tczew, light soil, sunny, dry, moderately fertilized. The developmental stages from sowing to full emergence.