Jako Fundacja "VIRIDI" realizujemy zadania statutowe obejmujące m.in. działania badawcze, upowszechnieniowe ...
Strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do potrzeb Fundacji oraz odwiedzających

Mieszanki gazonowe wysiane w typie użytkowym "Tereny zieleni".

The lawns mixes sown in the type of use " the green areas ".

Typ użytkowy "Tereny zieleni"  / The usable type " the green areas "            (7 mieszanek / 7 lawns mixes)

Rok siewu 2014,Polska, północna część, miejscowość Swarożyn, gleby średnie,  nasłonecznione, umiarkowanie wilgotne, bez nawożenia, tereny zieleni. Fazy rozwojowe od początku wschodów do pełni wschodów.

Sowing year 2014, Poland, the northern part, place-Swarożyn, medium soil, sunny, moderately moist, without fertilization, the green areas. The developmental stages of early emergence to full emergence.