Jako Fundacja "VIRIDI" realizujemy zadania statutowe obejmujące m.in. działania badawcze, upowszechnieniowe ...
Strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do potrzeb Fundacji oraz odwiedzających

Mieszanki gazonowe wysiane w typie użytkowym "Ozdobny".

The lawns mixes sown in the type of use "Ornamental ".

Typ ozdobny / The usable type Ornamental                    (12 mieszanek / 12 lawns mixes)

Rok siewu 2014, Polska, północna część, miejscowość Swarożyn, gleby średnie,  nasłonecznione, umiarkowanie wilgotne, umiarkowanie nawożone, ozdobne. Fazy rozwojowe od siewu do pełni wschodów.

Sowing year 2014, Poland, the northern part, place- Swarożyn, medium soil, sunny, moderately moist, moderately fertilized, ornamental. The developmental stages from sowing to full emergence.