Jako Fundacja "VIRIDI" realizujemy zadania statutowe obejmujące m.in. działania badawcze, upowszechnieniowe ...
Strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do potrzeb Fundacji oraz odwiedzających

III Dni Trawnika i Traw 2017

Ekologia w polu i ogrodzie, deszczówka 

dnia 19.05.2017 r.

w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w  Swarożynie

Otwarcie konferencji  godz. 9.30

Tematyka części wykładowej i polowej (ZSAiO w Swarożynie)

- godzina: 9.30- 9.40

Otwarcie konferencji, mgr Jarosław Bartoszewski Dyrektor ZSAiO w Swarożynie, dr inż. Marcin Pelc

- godzina: 9.45- 10.45

 Trawy pastewne- dobór - powrót do natury żywienia. Zgłaszanie odmian do Rejestracji; Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe- trafny wybór,  Prof. dr hab. P.J. Domański, COBORU w Słupi Wielkiej

- godzina: 10.50- 11.20

Dobór ozdobnych oraz uniwersalnych mieszanek trawnikowych w tym na gleby lekkie. Zdolność kiełkowania  a regeneracja gatunków objętych zadaniem 1.2. w ramach Programu Wieloletniego MRiRW, IHAR-PIB, ZDOO w Lisewie,        dr inż. Marcin Pelc, dr inż. Włodzimierz Majtkowski, Ogród Botaniczny KCRZG – IHAR PIB w Bydgoszczy

- godzina: 11.25- 11.55

Projektowanie systemów nawadniających- Wojciech Ginter

- godzina: 12.00- 12.30

Możliwości zagospodarowania deszczówki, projektowanie systemów odprowadzenia deszczówki,                            Wojciech Ginter

- godzina: 12.35- 13.05

Kamień- bardziej łączy czy dzieli?  Ekologia a kamień i woda w ogrodzie, Leszek Domański

 

Przerwa obiadowa- 13.10-13.45

Część polowa, pokaz pracujących maszyn do uprawy podłoża, pielęgnacji trawników, melioracji ...

- godzina: 13.50- 14.20

Właściwe użytkowanie, konserwacja dzienna, sezonowa: kosiarek spalinowych, kos, pił łańcuchowych na wybranych modelach renomowanej marki

- godzina: 14.25- 14.55

Pokaz pracy maszyn do pielęgnacji trawników: wertykulator, areator, glebogryzarka separacyjna, koparka łańcuchowa

- godzina: 15.00- 15.30

Pokaz „PREMIERY 2017”: kosiarki automatyczne uczące się, roboty do czyszczenia basenów

- godzina: 15.35- 15.55

Podsumowanie i zakończenie konferencji pt. „Dni Trawnika i Traw”mgr Jarosław Bartoszewski Dyrektor ZSAiO  w Swarożynie, dr inż. Marcin Pelc

          współorganizatorzy DTiT 2017    

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików

Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni UW-M w Olsztynie

Ogród Botaniczny KCRZG – IHAR PIB w Bydgoszczy

Polska Izba Nasienna

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Pracownia Łąkarstwa Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UT-P w Bydgoszczy

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie