Jako Fundacja "VIRIDI" realizujemy zadania statutowe obejmujące m.in. działania badawcze, upowszechnieniowe ...
Strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do potrzeb Fundacji oraz odwiedzających

“Dni Trawnika i Traw” 15.05.2015 r.

FOTO

                                                                                   

Dni Trawnika i Traw 2015 

Główny organizator

dr inż. Marcin Pelc

 

oraz współorganizatorzy:

Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni UW-M w Olsztynie

Polska Izba Nasienna

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Pracownia Łąkarstwa Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UT-P w Bydgoszczy

Pracownia WGO Roślin Pastewnych prof. dr hab. Piotr J. Domański, COBORU w Słupi Wielkiej

Stacja Doświadczalna oceny Odmian w Karzniczce

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Lisewo

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Radostowo

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie

 

zapraszają na konferencję o charakterze seminaryjno-wystawowym,

która odbędzie się 15.05.2015 r. na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie

oraz Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Radostowie

 

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie Kolekcja mieszanek trawnikowych

oraz Kolekcja mieszanek pastewnych

 

Bei der Demonstration von Gras-Mischungen, bei Fragen und Antworten übersetzt 

ins Deutsche: Josef Schmidt, Pfr. i R.

 

            Wydarzenie skierowane jest do gospodarujących na użytkach zielonych, terenach zieleni,

specjalistów związanych z obrotem, oceną, promocją traw i roślin motylkowatych drobnonasiennych,

producentów, dystrybutorów  środków ochrony roślin, nawozów

oraz maszyn i narzędzi do zakładania, pielęgnacji terenów zieleni i użytków zielonych

                                                                                             

                                                                                                                         Serdecznie zapraszam

                                                                                                                                 Marcin Pelc

Kontakt:

Marcin Pelc  

ul. Armii Krajowej 45B/10

83-110 Tczew                                                                             

e-mail: grass4us.bd@gmail.com

tel. 609-881-583

Harmonogram "Dni Trawnika i Traw" 15.05.2015 rok 

          ----> Nauka ----> Produkt ----> Odbiorca

Lokalizacja:

          Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie (woj. pomorskie)   mapka dojazdu

I. Część seminaryjna:

- godzina: 8.00- 8.25

          Otwarcie konferencji, organizator dr inż. Marcin Pelc, mgr Jarosław Bartoszewski Dyrektor ZSAiO w Swarożynie        oraz współorganizatorzy

- godzina: 8.30- 9.05

           Rośliny motylkowate w mieszankach gazonowych i pastewnych, prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska,                UT-P  w Bydgoszczy

- godzina: 9.10- 09.45

            Ocena wartości użytkowej zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych, ich zakładanie i renowacja z wykorzystaniem autorskich mieszanek siewnych, prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz, UT-P w Bydgoszczy

- godzina: 09.50- 10.25

            Znaczenie gospodarcze chorób traw i roślin motylkowatych drobnonasiennych, dr hab. Barbara Wiewióra, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików

- godzina: 10.30- 11.05

            Zróżnicowanie wartości użytkowej „Kolekcji mieszanek trawnikowych” oraz charakterystyka „Kolekcji mieszanek pastewnych” w roku siewu 2014, dr inż. Marcin Pelc


II. Część polowa „Kolekcji mieszanek trawnikowych” oraz „Kolekcji mieszanek pastewnych”:

- godzina: 11.10- 12.00

            Polowa charakterystyka "Kolekcji mieszanek trawnikowych" z uwzględnieniem typu użytkowego,

dr  inż. Marcin Pelc (Bei der Demonstration von Gras-Mischungen, bei Fragen und Antworten übersetzt  ins Deutsche:  Josef Schmidt, Pfr. i R.)

            Prezentacja mieszanek firmowych, maszyn i narzędzi do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni            

- godzina: 12.10- 12.40 

           Obiad (zgodnie z zapisami)

- godzina: 12.45- 13.20

            c.d. Prezentacja mieszanek firmowych, maszyn i narzędzi do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni

- godzina: 13.30- 14.20

            Przejazd do Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Radostowo, kawa  zjazd z DK 91  ZDOO Radostowo

- godzina: 14.30- 15.15

            Szybka ocena wartości paszowej lucerny w warunkach polowych, prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska,            UT-P  w Bydgoszczy

- godzina: 15.20- 15.55

        Polowa ocena mieszanek pastewnych dla przeżuwaczy i koni; prezentacja mieszanek do obsiewu sadów i plantacji, prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz, UT-P w Bydgoszczy

- godzina: 16.00- 16.20

            Podsumowanie konferencji pt. „Dni Trawnika i Traw”, wnioski końcowe.

- godzina: 16.30- 17.30

            Prezentacja maszyn i narzędzi do zakładania i pielęgnacji użytków zielonych.