Jako Fundacja "VIRIDI" realizujemy zadania statutowe obejmujące m.in. działania badawcze, upowszechnieniowe ...
Strona internetowa jest stopniowo dostosowywana do potrzeb Fundacji oraz odwiedzających

“Dni Trawnika i Traw” 13.05.2016 r.

   FOTO     VIDEO

„Wiedza i praktyka” 

dr inż. Marcin Pelc

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Radostowie

13.05.2016 rok

 

Tematyka części wykładowej i polowej (ZSAiO w Swarożynie)

- godzina: 9.30- 9.40

Otwarcie konferencji mgr Jarosław BartoszewskiDyrektor ZSAiO w Swarożynie,

koordynator dr inż. Marcin Pelc

- godzina: 9.45- 10.15

Pielęgnacja trawników  rekreacyjnych i sportowych, prof. dr hab. Kazimierz Grabowski, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie                          

- godzina: 10.20- 10.40

Oferta kształcenia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

- godzina: 10.45- 11.15

Podsumowanie dwuletnich ocen „Kolekcji mieszanek trawnikowych” oraz „Kolekcji mieszanek pastewnych” za 2015 rok, dr inż. Marcin Pelc

- godzina: 11.20- 11.50

Mieszanki pastewne- wartość paszowa, prof. dr hab. Piotr Domański, Pracownia WGO Roślin Pastewnych, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

- godzina: 11.55- 12.20

Kontraktacja nasienna traw - opłacalność. Uprawa traw na nasiona na przykładzie życicy trwałej,

Sowul & Sowul sp. z o. o.

- godzina: 12.25- 12.40

Ocena przydatności polskich odmian traw kępowych do obsiewu ścieżek, dr inż. Włodzimierz Majtkowski, dr inż. Jan Shmidt, Ogród Botaniczny KCRZG - IHAR w Bydgoszczy

- godzina: 12.45- 13.15 

Obiad (zgodnie z arkuszem zgłoszeniowym)

Część polowa „Kolekcji  mieszanek trawnikowych” oraz „Kolekcji mieszanek pastewnych”

- godzina: 13.20- 13.50

Nawożenie mineralne, biologiczne nawożenie traw - doświadczenie nawozowe „Kolekcji mieszanek trawnikowych”        

dr  inż. Marcin Pelc, dr hab. Danuta Czernomysy - Furowicz

- godzina: 13.55- 14.20

Przejazd do Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Radostowo

- godzina: 14.30- 15.20

Polowa ocena mieszanek pastewnych, celowość prowadzenia doświadczeń odmianowych, prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz Pracownia Łąkarstwa Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy, mgr inż. Grzegorz Czecholiński, mgr inż. Tomasz Bielecki  ZDOO Radostowo

- godzina: 15.25- 15.45

Podsumowanie konferencji pt. „Dni Trawnika i Traw”, prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz Pracownia Łąkarstwa Wydziału Rolnictwa  i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy

    Współorganizatorzy DTiT 2016

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików 

Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni UW-M w Olsztynie 

Ogród Botaniczny KCRZG – IHAR w Bydgoszczy 

Polska Izba Nasienna 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 

Pracownia Łąkarstwa Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii 

UTP w Bydgoszczy 

Pracownia WGO Roślin Pastewnych prof. dr hab. Piotr Domański, 

COBORU w Słupi Wielkiej 

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce 

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Lisewo 

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Radostowo 

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie

Kontakt:

Marcin Pelc  

ul. Armii Krajowej 45B/10

83-110 Tczew                                                                             

e-mail: grass4us.bd@gmail.com

tel. 609-881-583

Lokalizacja:

          Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie (woj. pomorskie)   mapka dojazdu

 

         Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Radostowo  zjazd z DK 91  ZDOO Radostowo